Binance

Se Meg (Havnevik Kate)

Se meg Som jeg er Ta det som kommer Viser meg hvor jeg er Hvor jeg skal Og hvem du er Se meg (Se meg) Som jeg er (Som jeg er) Ta det (Ta det) Som kommer