Prostorová (Kryštof)

H A7maj H A7maj Byt chtít v siločarách H A7maj H A7maj míli síly v cíli mít H A7maj z kružnic volat H A7maj v parabolách H A7maj H A7maj přímky z dýmky pít H Šabadaba šabadaba A7maj Ctít množin tah H Šabadaba šabadaba A7maj v meziprostorách H A7maj si žít H A7maj a v rovnovahách A7maj H A7maj H Hlíně v klíně líhně sít Ref.: A7maj H Má malá mapa má A7maj v křídlech kolibříků H spousty průsečíků Sny sklít do obrázkových odlesků stuh paprsků zvukem zdobit světlem lomit průnik zdunit vůní z poklesků Ctít množin tah v meziprostorách si žít a v molekulách se pilně silně třít Ref.