Náš čas (La Mesta)

Náš čas Text: Soukop-Foltýnková (He Will Set Your Fields On Fire) 1. Jak noc střídá den, šťastný z nás je ten kdo už ví že čas je pán jako moudrý král měří pouhých pár chvil co nám osud dal Každé svítání léta odhání a stáří mává nám s klekáním zní vzkaz ke každému z nás jen jednou nám byl ten den dán refr.: Pouze málo svých dnů máš má-lo svých dnů máš s žádným z nich se neshledáš víc se neshledáš můžeš plout můžeš plout nebo proud nebo proud času Tvého může skálou hnout mů-že skálou hnout můžeš se velkých bouří bát smíš se bouří bát ale strach svůj nesmíš dát znát strach svůj nesmíš dát znát jenom náš pán má-á s každým z nás svůj plán tak na své pouti ne-ejsi sám 2. Krátký je Tvůj čas slyšíš pána hlas on nám stejně rozdává mezi prsty nám život proplouvá jak bouří prázdný prám pouze náš pán ví kde máš mít svůj cíl s každým dnem jsi blíž a blíž čas je proudem dnů řekou příběhů jen jednou nám byl ten den dán refr.: