Vrba (La Mesta)

V r b a 1.Srdce mé se svírá, touhou bloudí ptám se kde jsi milý můj kdy tě zřím, kdy v náruč tvou se schoulím snad až v nebi, bůh u mě stůj R.Já přání mám až můj čas přijde, tam pod plačící vrbou spát To místo znáš jen ty, má lásko tam přijď za mnou jedenkrát 2.Tvá slůvka lásky vítr svál já nevím jak té pravdě uvěřit mám Sám bílý anděl z dálky mával když jsi k oltáři mě zval R.Já přání mám až můj čas přijde, tam pod plačící vrbou spát To místo znáš jen ty, má lásko tam přijď za mnou jedenkrát 3.Svatební zvon měl jen nám dnes znít ó kam, jen kam jsi mohl jít svůj bílý závoj pláčem smáčím dál už jiná má tě mít R.Já přání mám až můj čas přijde, tam pod plačící vrbou spát To místo znáš jen ty, má lásko tam přijď za mnou jedenkrát R. Černý průvod ať jde tam kde pláče smutná tichá vrba prastará věčně spát chci tam kde s jinou dívkou kráčel žal můj ať tam slýchává. žal můj ať tam slýchává