Lekcja natchnienia (Frąckowiak Halina)

Nad wszelkim wzruszeniem i wiedzą, Nad sensem istotnym i złudą Jednego chcę was nauczyć, Chcę was nauczyć cudu. Chcę podnieść wam ręce do góry I oczy zawiesić nad szczytem I jednym was tchnieniem napełnić, Chcę was napełnić zachwytem. Sny wasze pomieszać z jawą I jawę udziwić zjawami I tak natchniony ucudowiony Wierzyć chcę z wami.