Myśli twoje śnić zaczynam (Frąckowiak Halina)

Jest takie dłoni wędrowanie Że niebo we mnie się otwiera Jest takie oczu zapatrzenie Że się rozjaśnia każda ciemność Jest taka chwila Między wędrówką a zachodem gwiazd Pełna srebrnej ciszy Pełna miłości Jest takie dłoni w darowanie Że niebo się we mnie otwiera Jest takie serca uciszenie Że myśli twoje śnić zaczynam