Binance

John Hardy (Echt!)

D 1. John Hardy to byl malej chudinka Hmi D měl za pasem pár bouchaček v západním pohraničí chlapa voddělal Hmi chtěl utýct bez voplejtaček D A D chtěl utýct bez voplejta ček 2. John Hardy nad karetním stolkem stál a do hry nechtělo se mu nahnědlá holka dolar na stůl hodila /: rozdejte taky Hardymu :/ 3. John Hardy čtyři karty vytáhnul a Číňan vytáh jenom dvě John vytáh moc a tak Číňan shrábnul bank /: tak mu John pomoh do rakve :/ 4. Chtěl John chytit vlak směrem na východ ve tmě si ale spletl trať když tu náhle cejtí ruku šerifa /: já musím želízka ti dát :/ 5.Přivedli Johna pod šibenici a zbejvala jen chvilička já zaslech jeho slova poslední /: pravdu má jenom bouchačka :/