Binance

Svetabol (Echt!)

Ami F Ami F Večer noci podléhá, Ami F Ami F ticho jako v kostele, Ami F Ami F většina už uléhá, Ami F Ami F každej jak si ustele. Ami F Ami F Světabol je neleká, Ami F Ami F ani nezaútočí, Ami F Ami F jen se krčí a čeká, Ami F Ami F kdo s tý židle seskočí, Ami F on totiž G tiše v koutě jako pěna číhá jak hyena, jak hyena, Ami F Ami // světabol. Ami F Ami F Ami F G Ami F Ami :[Jádýadá, jádýadá, jádýadá, jádýadá]: Geniální básníku, zoufale nepochopen, smyčku vážeš na kliku, mozek v lihu potopen. Roleta je stažená, židle už je na stole, smyčka je utažená, stojíš tu už snad sto let. A přitom tiše v koutě jako pěna číhá, jak hyena, jak hyena, světabol. :[Jádýadá, jádýadá, jádýadá, jádýadá]: Žádný kroky, žádnej hlas, seš daleko vod lidí, snad tě najdou ještě v čas, snad to někdo uklidí. Geniální básníci, Slezte z židlí, jděte spát, sotva čtyřicátníci, nebo se jděte dovožrat. Vždyť to jenom tiše v koutě jako pěna číhá, jak hyena, jak hyena, světabol. Vždyť to jenom tiše v koutě jako pěna číhá, jak hyena, jak hyena, světabol.