Daniela (Lucie/WV)

F# G# C# G# F# G# C# G# C#mi F# Letí sem letadlo vítr polykám C#mi F# přikladám do ohně uhlí a můr C#mi F# plameny vdechuji, žáru počítá G#mi G# obětí nevinný inkvizítor C#mi F# Víš dávno jsem ti řekl že v noci pod platanem G#mi zapálím ohně a potmě nezůstanem C#mi F# víš plamen zahřeje tvé bílé skřehlé tělo G#mi a potom Hnasytíš mně splna Danielo E C#mi ref.: Křídla a plameny, divoká vřetena G#mi Hodhal své prameny studánko čistá E C#mi hořící perutě rytíře bez jména H za bouře otevři lodi mé přístav Letí sem letadlo v bouři procitám dobývam zahrady ... a her obojí negarem a ústa zalykám a křídla mám z vosku a holubích per Víš dávno jsem ti řekl že vzývám hromobití tvou holubici potmě do ruk chytím platanový kmen už tiskne tvoje čelo tak napoj mě má křehká Danielo ref. Víš dávno jsem ti řekl že vzývám hromobití tvou holubici potmě do ruk chytím platanový kmen už tiskne tvoje čelo tak napoj mě má křehká Danielo ref.