Majolenka (Lucie/WV)

Ami G Inu měl jsem hezkou holku Ami G jménem Majolenku Ami G Ami G hezkou holku Majolenku mít. Čert mě tu babu nastrčil, od Majolenky odstrčil, inu měl jsem hezkou holku Majolenku hezkou Majolenku mít Neťukej a neťukej naši ještě neležeji neťukej a neťukej naši ještě nespěj Neklepej a net'ukej naši j eště neležej neklepej a net'ukej naši ještě nespěj až ti naši budou spáti potom můžeš zaklepati na okno a na dveře Majolenka otevře ! Počkej za rok za dvě léta zapomeneš na hospodu a budeš doma u svý ženy budeš doma u svý ženy zunkat vodu Počkej za rok za dvě léta zapomeneš na muziku bude ti ji žena cinkat a bude tiji žena cinkat na jazyku Inu měl jsem hezkou holku jménem Majolenku hezkou holku Majolenku mít kýž by si čert tu babu vzal a já svou milou zas dostal - inu měl jsem hezkou holku Majolenku