Lélo, lélo (Fleret)

Sotva zme tu dojeli Tož začalo lét Do búdy zme zalézli Hneď býl hezčí svět Lélo Už od rána lélo Nedalo sa nic dělat Enom karty rozdávat Jak zme karty dohráli Nepřestalo lét Pod deky zme zalézli Hneď býl hezčí svět Lélo Přes celú noc lélo Nedalo sa nic dělat Enom cérky přemlúvat Aj gdyž zme sa probrali Nepřestalo lét Ruksaky zme prohlédli Hneď býl hezčí svět Lélo Aj druhý deň lélo Nedalo sa nic dělat Než klobáse zehřívat Už zme fšecko zbácali Nepřestalo lét Kalíšky zme vyndali Hneď býl hezčí svět Lélo Až do štvrtka lélo Nedalo sa nic dělat Enom flaše otvírat Fšecko zme už dopili Nepřestalo lét Tož zme sklénky vrátili Hneď býl hezčí svět Lélo, lélo Celý týdeň lélo Nedalo sa nic dělat Než sa začat pakovat Lélo, lélo Lélo, lélo Sotva zme dom dojeli Tož přestalo lét