My proti nám (Landa Daniel)

Ami C 1. Buďte krví zbrocení G Ami Tak dojdete spasení. C Bůh vás v nebi ocení G Ami Za křížové tažení 2. Pod křížem se bijte dál Kacíř nám všem spánek vzal Vždyť vám papež požehnal A sám král vás povolal Dmi Ami C R: Dýchá Rýn z hranice dým G Ami C Mistr Jan umírá se svým G Ami poselstvím 3. Budem bránit naši zem Proti kříži kalichem Bok po boku svorně jdem Proti světu, proti všem. 4. Píseň na rtech, v ruce zbraň Zemi svou si hrdě braň Musíš splatit krví daň Lide český rychle vstaň R: Dýchá Rýn z hranice dým... 5. Nezmohl je celý svět Sami se však zmohli hned Proti Čechu šel zas Čech Zrada chytla druhý dech R: Dýchá Rýn z hranice dým... (2x)