Binance

Josef (Brontosauři)

C 1. Cesta dlouhá vedla pouští, G Josef za ruku si vedl osud náš, Marie o synka se bála, chtěla vodu a něco jíst, C rabín v oáze jim přes den chodil z Bible verše číst. 2. Hleďte, v Betlémě snad svítá, ta krásná, jasná zář, už narodil se z vůle boží syn, vemte každý, co má navíc, a spěchejte, je čas, vemte ovečky a plátno, nocí povede nás hlas. C R: Ježíš říkají mu všichni, v jeslích leží na senách, F prý i králové se poklonit tam jdou, Dmi C vyšla hvězda, vyšlo ráno, Magdaleno, synka vem, G C všichni lidé budou slavit dnešní den. 3. Pastýř od dveří svý stádo stále shání, aby zástup mohl poklonit se jít, aby položit moh' každý dar, co z mála z domu vzal, Marie něco tiše zpívá, aby nevzbudil se, spal. 4. Oslík s volkem teplo dýchá, večer přinesl už chlad, a lidí neubývá, každý syna zahlédl by rád, tesař děkuje a kývá, olej v lampách dolévá, odkudsi jasně zní a z hvězdy zář se rozlévá. 5.=2. R: 6.=2. R: