Binance

Stánky (Brontosauři)

D G 1. U stánků na levnou krásu D Edim postávaj' a smějou se času, D A D s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít. 2. Skleniček pár a pár tahů z trávy, uteče den jak večerní zprávy, neuměj' žít a bouřej' se a neposlouchaj'. D7 G A R: Jen zahlídli svět, maj' na duši vrásky, D Gmi tak málo je, málo je lásky, D A D ztracená víra hrozny z vinic neposbírá. 3. U stánků na levnou krásu postávaj', a ze slov a hlasů poznávám, jak málo jsme jim stačili dát. R: R: