Binance

Homodebilis (Davová psychóza)

Evolučný stupeň formujúci človeka postupuje stále vpred. Spájanie bytostí, začiatok života, vzniká ďalší patogén. Vedľa mňa kráča nová tvár, na mňa sa škerí tupá tvár. Homodebil, posratý strojček. Možno si sám homodebil, posratý strojček. Homodebil je naprogramovaný proti nám. Staré gény totality vidím vedľa nás, kedy sa ich zbavíme? Zakomplexovaní, nakopať ich do riti, asi sa ich bojíme. Vedľa mňa kráča nová tvár, na mňa sa škerí tupá tvár. Homodebil, posratý strojček. Možno si sám homodebil, posratý strojček. Homodebil je naprogramovaný proti vám. Patríš medzi zdravých ľudí, tak bež ďaleko, nenechaj sa zničiť, večná kliatba národov, začína sa na nás všetkých valiť hrozná pandémia. Vedľa mňa kráča nová tvár, na mňa sa škerí tupá tvár. Homodebil, posratý strojček. Možno si sám homodebil, posratý strojček. Homodebil je proti tebe aj mne.