Binance

To som ja (Davová psychóza)

D H Sloha:Nesúďte ma podľa toho akovyzerám... D H G A Predrefrén:Poviem vám lenjedno čo sija myslím... D G A Refrén:Som taký,akýja chcembyť...