Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Možnosť (HT)

Šťastie a absurdno sú deti tej istej zeme, svet omotaný zákonmi, s ktorými nepohneme. Môžeš sa snažiť, môžeš aj chcieť aj tak budeš robiť to, čo nechceš. Hráme sa na dobro, hráme sa na ľudí, život je divadlo „teatro mundi“. Šťastie tu znamená kto koľko vlastní, otázkou zostáva kto z nás sú blázni. Jediná možnosť slúžiť z plných pľúc, jediná možnosť na to všetko zabudnúť. Jediná možnosť slúžiť z plných pľúc, jediná možnosť niet kam uniknúť. Šťastie a absurdno sú deti tie istej zeme, svet patrí tým s ktorými nepohneme. Ticho pred búrkou, úzkosť a strach, s vedomím skazy, sebazničenia.