Binance

Přátelství (Novák Petr)

C Ami F C 1. Mám přátel pár, veřím jim, jdou vedle mě Ami F C mám přátel pár, náš krok vryl punc do země Dmi Dmi/C G/H G C C/B F/A co nás táhne cestou blátivou a žene za duhou F C/G C/B F/A C přátelství na druhou. 2. Mám přátel pár, stojí blíž, blíž než se zdá mám přátel pár, zpívají, když zpívám já co nám dává přežít těžké dny a zimu třeskutou přátelství na čtvrtou. F G C R: Nám čas přál, známe své lásky stálice F G C ten kdo to vzdal, jen pár dnů může trápit se Ami F Ami F v čem je síla najít stejnou řeč i s další nevěstou C F C přátelství na šestou. 3. Mám přátel pár, bez ptaní jdou vedle mě mám přátel pár, náš krok vryl punc do země co nás žene žárem palčivým a roztápanou tmou přátelství na sedmou. R: Nám čas přál, moh by nám klidně přát i dál rád pospíchal, z přízně své velkou daň si vzal dal nám sílu ať nás zlomí pláč, v pláč roušce za plentou přátelství na n-tou.