Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Žalm 114 - Když vyšel Izrael z Egypta (Oboroh)

Dmi F C G Když vyšel Izrael z Egypta, Dmi F C G Jakobův dům z lidu temné řeči, Dmi F C G stal se Juda Boži svatyní, Dmi F G As A A7 Izrael Božím vladařstvím. G7 D7 Moře to vidělo a dalo se na útěk, G7 D7 Jordán se nazpět obrátil, G7 D7 H7 hory poskakovaly jako berani E A a pahorky jako jehňata. Dmi F C G Když vyšel Izrael z Egypta ... B F Moře, co je ti, že utíkáš, B F Jordáne, že se zpět obracíš? B F D7 Hory, proč poskakujete jako berani, G A a vy, pahorky, jako jehňata? Dmi F C G Když vyšel Izrael z Egypta ... B F Chvěj se, země, před Pánem, B F před Bohem Jakobovým! B F D7 On proměňuje skálu v jezero, G A křemen v prameny vod. Dmi F C G Když vyšel Izrael z Egypta ...