Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Žalm 12 - Hospodine, pomoz! (Oboroh)

G Hmi H Emi Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, C G Ami D berou za své věrní mezi lidmi. G Hmi H Emi Jeden druhého svou řečí šálí, C G Ami D mluví úlisnými rty a obojakým srdcem. C D G D C Kéž Hospodin zcela vymýtí ty úlisné rty, Ami D G4 G jazyk, co se velikášsky chvástá, C D G ty, kdo řikají: Náš jazyk D C Hmi převahu nám zaručuje, Ami D F D7 máme přece ústa, kdo je našim Pánem? G Hmi H Emi Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků C G Ami D teď povstanu, praví Hospodin. G Hmi H Emi C G Ami D Daruji spásu tomu,proti němuž svévolník soptí. C D G D Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, Ami D stříbro přetavené do kadlubu v zemi, C G sedmkráte protříbené. C D Ty je, Hospodine, budeš střežit, G D C navěky nás budeš chránit před tím pokolením; Ami D kolem obcházejí svévolníci F D7 vzmáhá se mezi lidmi neurvalost.