Žalm 8 - Hospodine, Pane náš (Oboroh)

Předehra: G D C Emi Ami G G D Hospodine, Pane náš, C Ami G jak vznešené je Tvoje jméno po vší Zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa. Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou. Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, ze není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš: Všechen brav a skot a také polní zvířata a ptactvo nebeské a mořské ryby, i netvora, který se prohání po mořských stezkách. G D Hospodine, Pane náš, C Ami G jak vznešené je Tvoje jméno po vší Zemi!