Binance

Stůj (Vondráčková Lucie)

Slyš mý varování Ty, komu se zdá Že zamilování Se jej netýká Nechoď dál Co když je to past Kde já oči mhouřím Nebezpečná, zrádná síť A v ní ty jsi můj Stůj Nikdy nevíš, co se může stát Tak stůj Co když začneš někoho mít rád Až přes varování Ten krok uděláš Pak milování Je všechno co máš Co když je to past Kde já se tě týkám A ty už víš Že se dál Sám nemáš kam dát Stůj Nikdy nevíš, co se může stát Tak stůj Nikdy nevíš, co se může stát Jestli může to vyjít Proč právě nám Nic není jistý a bůhví jak fair Žádnej se v tom nevyzná se zdá Ty měl bys už couvat a chtít jinej směr Jenže kam Co když je to past Kde já se tě týkám A ty už víš Že se dál Sám nemáš kam dát Stůj Nikdy nevíš, co se může stát Tak stůj Nikdy nevíš, co se může stát Stát