Krahujci (Radůza)

Vysoko na kopci tak nízko pod nebesy sedí tři krahujci já slyším jejich hlasy Když první zazpívá vysvitnou hvězdy ve dne když druhý zazpívá vítr se zvedne Když třetí zazpívá vyletí srdce z těla a tudy chodívá kudy i já bych chtěla