Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Vampir song (XIII. století)

Ohně co vzplanou někdy k ránu Když měsíc kroky prodlouží A větve stromů jak v umírání Své pahýly k zemi položí Listí se zvedá k svému tanci A tichý vítr se narodil Kdo podal ruku zaprodanci A zmatek cítí svoji šanci A v kapkách krve život uniká A v kapkách krve život uniká Netopýr sehnul černé křídlo Drápky se chytnul vlasů tvých V jeskyni času a věčnosti let Člověk co nožem zranil se A v kapkách krve život uniká A nový rodí se Když zjeví se… [:Na křídlech ptáku, či moří vln :] Vampýr se sehnul k políbení Láska je slepá, když vášně se pletou A mladá dívka čeká zaslíbení V houpání času, v houpání můzy A hrůzy A v kapkách krve život uniká A v kapkách krve život uniká Netopýr sehnul černé křídlo Drápky se chytnul vlasů tvých V jeskyni chladu a věčnosti let Člověk co nožem zranil se A v kapkách krve život uniká A nový rodí se Když zjeví se… Z toho kolotoče Z toho kolotoče Z toho kolotoče Z toho kolotoče [:Na křídlech ptáku, či moří vln :] Vampýr se sehnul k políbení…