Binance

Bez lásky hladný (Túlaví)

E A Ref. Daruj nám svet a večné zákony F# H7 po pravdy smäd a radosť za stony E A výbuchy nehy a pred mrazom skrýš F# H7 chceme byť šťastní ale čaká nás kríž. E A Bez lásky hladný po láske hlad, E H7 so ženou v raji raz stretol sa had E F# A H7 E po prvýkrát zasial do sŕdc túžbu po jablkách E A Ref. Daruj nám svet a večné zákony F# H7 po pravdy smäd a radosť za stony E A výbuchy nehy a pred mrazom skrýš F# H7 chceme byť šťastní ale čaká nás kríž. E A Bez lásky hladný po láske hlad, E H7 so ženou v raji raz stretol sa had E F# A H7 E po prvýkrát zasial do sŕdc túžbu po jablkách Spálený ohňom, z ohňa chlad ľudstvo dnes stojí na štarte zrád vyhnaní z raja pred sebou nahí míňame prach E A Ref. Daruj nám svet a večné zákony F# H7 po pravdy smäd a radosť za stony E A výbuchy nehy a pred mrazom skrýš F# H7 chceme byť šťastní ale čaká nás kríž. E A Bez lásky hladný po láske hlad, E H7 so ženou v raji raz stretol sa had E F# A H7 E po prvýkrát zasial do sŕdc túžbu po jablkách Nevinnne vinný, odusť nám viny skaly sú zlomené a hrady z hliny ja nie som vôbec iný, snáď len trochu bezbožný. E A Ref. Daruj nám svet a večné zákony F# H7 po pravdy smäd a radosť za stony E A výbuchy nehy a pred mrazom skrýš F# H7 chceme byť šťastní ale čaká nás kríž. E A Bez lásky hladný po láske hlad, E H7 so ženou v raji raz stretol sa had E F# A H7 E po prvýkrát zasial do sŕdc túžbu po jablkách