Binance

Chýbaš mi (Túlaví)

D Dmaj7 Gmaj7 Si môj deň, chcem žiť preň D Dmaj7 Gmaj7 Si moja báseň, posledná z krásnych žien D Dmaj7 Gmaj7 si môj kríž, keď v diaľke spíš D Dmaj7 Gmaj7 si moja nádej, najkrajšia zo všetkých mien. Emi D Refrén : Mám ťa rád A A7 ty nemáš dôvod tak nesmúť Emi Hmi D Emi už mi nedávaš žiadnu šancu zabudnúť Emi D Som tak sám, A A7 cez záves padol svetla lúč Emi D Gmaj7 tak nestrácaj od pravej lásky D ten pravý kľúč. Si môj svet, zbierka viet si moja pieseň, skús ku mne prísť. Si môj dych, ohňa vzdych si moja bázeň zo sladkých objatí. Emi D Refrén : Mám ťa rád A A7 ty nemáš dôvod tak nesmúť Emi Hmi D Emi už mi nedávaš žiadnu šancu zabudnúť Emi D Som tak sám, A A7 cez záves padol svetla lúč Emi D Gmaj7 tak nestrácaj od pravej lásky D ten pravý kľúč.