Binance

Obrad tulákov (Túlaví)

Ami Fmaj7 Zima mizne tíško zo strání C E sus 4 E stanice a trate sú zas plné vandrákov, Ami Fmaj7 do lona prírody sú pozvaní C E sus 4 E stúpajú do lesov tou cestou kľukatou. Vo vakoch majú svoje sny zbalené a žezlo vlády slnko zas pevne uchopí, lesom sa ozvú árie nádherné keď koráb sľz večer v piesňach utopí. F Ami Refrén: Hľadajú to miesto kde môžu zabudnúť Dmi C A7 a snáď dajú mat zhonu každodenných starostí F Ami Spávajú len tam kde nad ránom zapadnú Dmi a pán lesov a skál ich Emi s láskou a sám Ami Fmaj7 C E7 pohostí Náhle vánok zafúkal nad hlavou vôňu diaľok odtiaľ priniesol až sem k nám biele stádo beží oblohou päť dní za chrbtom začína sa víkendový flám. Na štíty hôr tmavý vták zosadá a víta obrad tulákov tých nocí letných a svoju silu do nich ukladá kým ich čas roztrúsi do dní všedných. F Ami Refrén: Hľadajú to miesto kde môžu zabudnúť Dmi C A7 a snáď dajú mat zhonu každodenných starostí F Ami Spávajú len tam kde nad ránom zapadnú Dmi a pán lesov a skál ich Emi s láskou a sám Ami Fmaj7 C E7 pohostí