Binance

Povodeň (Šťáhlavský Jindřich)

G C Ami D7 To jsem byl ještě malý a můj děda ještě žil G C Ami D7 každý večer ke mně chodil a než mě k spánku uložil . C Příběhy vyprávěl a já po letech zas Ami D7 někdy v noci jako bych slyšel v šeru jeho známý hlas G C Ami D7 Teď mě kloučku můj dobře poslouchej co ti tu povídám G C Ami D7 tenhle den sice vítr dávno svál, ale já na něj vzpomínám. C Kdy nebe bylo modré jako len a všude zvláštní klid Ami D7 a nejednou byla tma a v té tmě psi začali výt. G C Ami D7 : Bouře zlá přichází : G C Ami D7 Z potoků se řeky staly, spojily se v hrozný proud C H7 co jim v cestě stálo braly, viděl jsem i domy plout Emi G a pak náhle slunce z mraků ukázalo tvář C D7 tu svou zlatou tvář. G C Ami D7 : Nový den nám vychází : G C Ami D7 Na polích a loukách, všude byla vodní pláň G C Ami D7 tam kde dříve stromy stály, zůstala jen pustá stráň C domy zborcené, lidé na střechách Ami D7 vyvrácené ploty, které pluly ve vlnách. G C Ami D7 Večer když bylo po všem a mohlo se dolů slést G C Ami D7 a na zemi potom hledat, kudy mohly cesty vést. C Stezkou jedinou každý k dolu uháněl Ami D7 odkud starý zvon troufale o pomoc vyzváněl. G C Ami D7 : Tichý pláč zněl : G C Ami D7 Bylo jich tam dole uvězněno šest C H7 a všem co tam kolem stáli se mlčky stiskla pěst. Emi G Vidím to jak včera jak je k hrobům provází C a starý den odchází. G C Ami D7 : Byl to dlouhý den : G C Ami D7 Byl to dlouhý den