Staré město (Stráníci)

G cejtím se jak kůra stromů staletých Ami C G nechci si domů přinést zimu z ulic, která za nechty zalézá Hmi C kouř nad domy se plíží, dojmy tiše tíží G C D D7 před sebou nechceš říct,že měls to rád G C D tak to je město tvých rodičů G C D ze vzpomínek vytrysklé G C Emi dějiny kráčely náměstím C Cmi G kolik hříchu, neřesti Hmi C na stole pár žlutých fotek, dům spadne zbyde smutek G C D D7 nepoznáš tíhu viny na svým svědomí tak to je město tvých rodičů ze vzpomínek vytrysklé dějiny kráčely náměstím tolik hříchu,neřesti Cejtím se jak kůra stromů staletých