Větrné mlýny (The America) (Stráníci)

C Emi Ami G F Ptáš se co říkají, když všichni ostatní mlčí C Emi Ami Ami7 pro štěstí podobných prý nejsem já Emi A7 jsme zralý pro lazaret Emi A7 všech těžkých ztrát D C G C Emi Ami G F jdu ránem bez jízdenky zpáteční C Emi Ami G F Obrázek náměstí, stín se tam se světlem střídá C Emi Ami Ami7 celý ten dlouhý čas na stěně mám G D G ke zvykům přibití pro smích jsme větrným mlýnům D C Cmaj7 svým věčným námitkám Bmaj7 Cmaj7 Zprávy polední na zeď píšu si fixem Bmaj7 Cmaj7 může se dnes celou noc cokoli stát F C Emi Ami G D7 F do kapes nasbírám všechna tvá poslední přání S kabáten v podpaží hledám si svůj bludnej kámen hladovým labutím celý svět dám jsem jen zámkem bez dveří jsem přečtený magazín jdu ránem bez jízdenky zpáteční Taky se ptáš, co dál a já všechno ti slíbím překročím s tebou i tvůj vlastní stín zaveď mě ke břehům, ke všem těm větrným mlýnům svým věčným námitkám mlýnům svým věčným námitkám mlýnům svým věčným námitkám