Šťastnější (Tatabojs)

D G Jsem vykřičníkem mezi tečkami, Hmi C jsem bílou mezi všemi barvami, jsem zmrzlou vločkou na poušti, jsem mořský koník na souši.. Emi R: Jsem stínem svojí květiny, Hmi jsem malou tečkou mezi jinými F a kdyby život měl smysl jasnější Ami i já bych byl trochu šťastnější Jsem jen stínem svojí květiny, stínem,který se nikdy nepřekročí, stínem mojí uschlé sluněčnice, která se už za nikým neotočí, Jsem vykřičníkem mezi teškami, jsem bílou mezi všemi barvami, jsem zmrzlou vločkou na poušti, jsem mořský koník na souši.. R: Jsem stínem ...