Binance

Čas (Živé kvety)

Povedz, čo nás čaká A čo nás neminie Aj v lete na sánkach Nás to doženie Dobehne jak háveď Už počujem jej smiech Hneď vedia, čo je pravé Majú správnu odpoveď Chce to len čas Chce to len čas Chce to len čas Čas, ak chceš vedieť viac Chce to len čas Povedz, čo tu páli Už som na kolenách Jedna z ciest je slepá Jedna nepovolená Koľko ešte nocí Bude dlhších ako dní Kým budeme zas bosí Stáť v pravom poludní Chce to len čas Chce to len čas Chce to len čas Čas, ak chceš vedieť viac Chce to len čas