Binance

Kde to žijeme (Živé kvety)

Táto krajina je posadnutá ťažkým, červeným súknom Márne spomínam, nepamätám, kedy tu bolo tak dusno Národ volá chyťte zlodeja, no rád by bol na jeho mieste Na trón zasadla najväčšia gorila, nič už jej nestojí v ceste KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?! KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?! KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?! KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?! Čakajte búrku nového druhu, olovené sú mračná Točíme sa ako smetie v kruhu, táto vec je strašná Tie isté oči krvou podliate, tie isté zradné víry Kráčam po ulici a mám pocit, že som v roku ´84 KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?! KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?! KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?! KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?! V týchto končinách Uhorska Každý čaká len na rozkaz Meškajú vlaky mrzne spojenie Posledný vrátnik povie: Nie! KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?! KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?! KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?! KDE TO ŽIJEME, KDE TO ŽIJEME?!