Binance

Keby (Škoda, že nič nerobíš) (Živé kvety)

Keby si písal knihy keby si točil filmy keby si staval domy bol by si najlepší Keby si slúžil vlasti keby si písal protištátne listy keby si pracoval v zahraničí bol by si najlepší Nech pracujú za teba tvoji sluhovia Nech bojujú tvoji bohovia A nech ťa súdia sudcovia Ja vravím len Škoda, že nič nerobíš... Keby si miloval ženy keby si válal stromy keby si kopal hroby bol by si najlepší Keby si zlaňoval hory keby si chránil kobry keby si viedol davy bol by si najlepší Nech pracujú za teba tvoji sluhovia Nech bojujú tvoji bohovia A nech ťa súdia sudcovia Ja vravím len Škoda, že nič nerobíš...