Binance

Na mojej ulici (Živé kvety)

Na mojej ulici Sú brány dokorán A v nich sa trasú psi Od doktora Na mojej ulici Sú pavlače A atmosféra dobrá A schody z pavlače ma vedú do dvora A Maja, keď ma zbadá, skríkne na mňa: „Ach, ideš ticho ako vrah!“ NA MOJEJ ULICI ŽILI LEN CHUDÁCI VTRHLI SEM BOHÁČI O CHVÍĽU PôJDEME DO PIČI! Soša je druh A Maja jeho družka Navzájom sa vedú domov Cesta im je úzka Soša je druh A Maja družka On jej šepká nežným tónom Sprostosti do uška Ty si môj druh Ty moja jediná Družička drahá Čo nikdy u mňa, ach Pristáť nemala! NA MOJEJ ULICI ŽILI LEN CHUDÁCI VTRHLI SEM BOHÁČI O CHVÍĽU PôJDEME DO PIČI! Na mojej pavlači Pozerám do dvora Ako tie deti rastú Pod oknom dílera Keď výkrik pretne vzduch A všetci stíchnu Psi ostria do tmy sluch Mačky zmiznú Policajt vraví susedom Ja som ich vídal Bol to divný pár Ale už Už je po všetkom... NA MOJEJ ULICI ŽILI LEN CHUDÁCI VTRHLI SEM BOHÁČI O CHVÍĽU PôJDEME DO PIČI!