Binance

Načo je taká láska (Živé kvety)

Jedného dňa mi budeš pripomínať všetko. Aj ako voniaš a poletuješ, aj ako chdíš naľahko. Jedného dňa mi už bude celá zem ľahká. Načo je láska čo sa nedá uniesť, načo je taká láska? Jedného dňa zas prídeš a odpustím ti všetko. Aj ako voniaš a poletuješ, aj ako chodíš naľahko. Do najjemnejšej kože v dlani zaboril si mi drápky, ty rozvracač, ty špión, ty dieťa divej mačky! Načo je láska čo sa nedá uniesť, načo je taká láska? Na chvíľu v tebe biť ako hodiny vo veži! Na chvíľu ostať žiť v tvojej husej koži! Na chvíľu v tebe byť, keď sa splní po čom túžiš! Na chvíľu ostať žiť v tvojej husej koži! Načo je taká láska?