Binance

Nádeje (Nevieš ako ďalej) (Živé kvety)

C Tvoje nádeje Ami tvoje teórie Emi kvety makové G v tvojej hlave C tvoja hlava je Ami Emi G prerastené pole C a tvoja cesta je Ami pole neorané Emi G tvoje srdce bije vyplašené C tvoje odhodlanie Ami a tvoje nádeje Emi G sú kvety makové F R: nevieš ako ďalej Ami nevieš ako ďalej F nevieš ako ďalej C nevieš ako ďalej C Tvoje úvahy Ami tvoje zámery Emi tvoje plány G a tvoje závery C v tvojej hlave už Ami Emi G zajtra budú nové C tvoje problémy Ami tvoje hory doly Emi tvoje zásadné zmeny G a tvoje ženy C tvoje odhodlanie Ami a tvoje nádeje Emi G sú kvety makové R: