Binance

Obráť sa na mňa (Živé kvety)

Obráť sa na mňa svojím teplom, Obráť sa na mňa svojím celým telom Obráť sa na mňa svojím čarom, vrelo Obráť sa na mňa priamočaro, veselo Obráť sa na mňa svojím smiechom Obráť sa na mňa ako keď vychádza slnko Nech letí to vzduchom ako bůrka suchom Strahuj sa omňa trochu strachom A potom svojím zrakom jantárovým Si posvieť na mňa zlatko Nech zachvejem se divoko Jak to pole včích makov A potom svojím hlasom zamatovým Na dojmi, vrav mi s pátosom Jasotom že ja som lotosom Tvojím že ti voním a odním Už tento pocit viny veď ja A nikto iný ťa tu zalievam Jasom, veď to len ja som Ja to som! Obrať sa na mňa Obrať sa na mňa Ó, obrať sa na mňa Hój Tak už ma zahoď či zahoj!