Binance

Patrón beznádeje (Živé kvety)

Prišiel sa sem upiť k smrti A nás sa na to dívať nútil, ou jé... Rozhadzoval peniaze jek šupy Až sa sem zbiehali všetky supy, ou jé... Z trku sa vracal taxíkom Hoci to mal asi päť krokov Ou jé, tak už to nei je... Hovoroil si sám že je patrón baznádeje Lozili už po ňom divé mačky Keď ho našli v kuchyni horeznačky, ou jé... Prisiel si sem iba zložiť kosti Bez hnevu a akejkoľvek zlosti, ou jé... Zvláštne je to čo vravie ľudie Že sa ďalej na jeho smiech budia On tu je, aj keď tu nie je Hovoril si sám že je Patrón beznádeje, ou je... Nie v tom žiaden rozdiel On tu žije aj keď už zomrel On tu je – patrón beznádeje Ou jé,...patrón benádeje