Binance

Plány (Živé kvety)

Zatváram oči aj ústa V najlepšom môžme len prestať Pred nami slobodná cesta, priateľu Na nej sa nemôžme trestať Bolesť už zatína do mňa Núti ma hľadieť do ohňa A ja chcem snívať o tom, čo je bežné len v snoch Miznúť zadným vchodom, kým rátaš do troch A aký vlastne si? To vieš iba ty Čo bude teraz a čo potom A čo s načatým životom... Ja nemám žiadne plány, ja nemám žiadne plány Ja nemám žiadne plány a nečakám už na nič Nečakám Ja už chcem iba dávať Viac neočakávať Keď bolesť zo mňa zliezla Bola len smiešna a vlezlá A tak si sadám do kresla, priateľu Predo mnou Nikola Tesla A ja chcem rozsvietiť svet iskrou v svojom oku Možno nepochopím let, ale zomriem v skoku A aká vlastne som? Rieka či strom? Či umriem teraz alebo potom Čo ma po tom, čo ma potom! Ja nemám žiadne plány, ja nemám žiadne plány Ja nemám žiadne plány a nečakám už na nič Nečakám...