Binance

Reálny život (Živé kvety)

C Kým spal, zbalila si veci Ami Vzala syna za ruku, zmizli do noci F To bola pomsta za posledné pol deci G Kým sa spamätal, volal linku prvej pomoci Kým spal, napísal vetu: „Možno nie sme tu, ale čo ak sme tu?“ Roztrasenou rukou, ktorá nemá ani tridsať Keď sa spamätal, prestal kričať C Je tu reálny život, reálny svet Ami Reálnych krokov, snov a viet F Reálne bahno, krása aj špina G Nekončí stále začína Reálny život, reálne šťastie Reálne to prežiť je to najťažšie, iste Reálny život plný svetiel Ak prežiješ to peklo, tak kričíš ešte Kým spal, zbalila si veci Vzala syna za ruku, „Poď, neskončíme v peci!“ Na štrkovej ceste, na sklonku roku So zimou až do morku, so slzou v oku Kým spal... Takých príbehov je tisíc V zmoknutých novinách, v kalužiach na ulici Niekedy okamih trvá 1000 krokov Zastavíš sa až pred prvou realitkou Je tu reálny život reálnych vecí Paralelných svetov na mesiaci Reálne bahno, krása aj špina Nekončí, stále začína Reálny život, reálne šťastie Reálne žiť je to najkrajšie, jasné Reálny život plný svetiel Ak prežiješ to peklo, tak kričíš ešte Ešte!