Binance

Silny jak lev (Živé kvety)

Vyhradia ti miesto chrbtom k svetu Žiť si môžeš len keď má drak siestu Pozerajú sa na teba z výšky Smejú sa, keď nechceš žrať ich zvyšky NECH JE SILNÝ NÁŠ SPEV JAK LEV NECH LOMCUJE BRÁNAMI NECH ZASTAVÍ ČAS POZDVIHNE NÁS AJ HLAVY TÝCH ČO IDÚ ZA NAMI NECH JE SILNÝ JAK LEV NÁŠ SPEV NECH OTRIASA ICH PRAVDAMI A AK HO ODVEJE VIETOR NECH JE TO LEN PRETO ABY HO POČULI TÍ ZA NAMI Neveria ti, že sa nedáš kúpiť Podľa nich si len naivný a hlúpy A pritom stavajú si chrámy z tvojich dlaní A páchne to v nich ako z dračej tlamy NECH JE SILNÝ NÁŠ SPEV JAK LEV NECH LOMCUJE BRÁNAMI NECH ZASTAVÍ ČAS POZDVIHNE NÁS AJ HLAVY TÝCH ČO IDÚ ZA NAMI NECH JE SILNÝ JAK LEV NÁŠ SPEV NECH OTRIASA ICH PRAVDAMI A AK HO ODVEJE VIETOR NECH JE TO LEN PRETO ABY HO POČULI TÍ ZA NAMI ČO PRÍDU ZA NAMI... Veríš, že si postavíš svet vlastnými silami Takí ako my sú pre nich čierni medzi bielymi Všetky zbrane nosíš tajne všade so sebou Je to len jasný zrak, jasný hlas a jasný počet slov NECH JE SILNÝ NÁŠ SPEV JAK LEV NECH LOMCUJE BRÁNAMI NECH ZASTAVÍ ČAS POZDVIHNE NÁS AJ HLAVY TÝCH ČO IDÚ ZA NAMI NECH JE SILNÝ JAK LEV NÁŠ SPEV NECH OTRIASA ICH PRAVDAMI A AK HO ODVEJE VIETOR NECH JE TO LEN PRETO ABY HO POČULI TÍ ZA NAMI ČO IDÚ ZA NAMI ČO PRÍDU ZA NAMI...