Binance

Tvoje meno (Živé kvety)

Tvoje meno vynesie ma strmým svahom hore ako vietor, tvoje meno, vypustím ho ako dušu nad naším mestom. Ja nemám talent pre vlastníctvo, niekto lepší príde preto vždy na moje miesto, len príval smiechu do čeľustí ma nikdy neopustí, viem to, už viem to. Hohohó, teraz už viem to, hohohó, ako nikto. Tvoje meno vynesie ma strmým svahom hore ako vietor, tvoje meno, vypustím ho ako dušu nad naším mestom. Pre číru pasiu, že radšej nič než niečo nasilu sa vzdávam tvojich bozkov na šiju, aj keď to bolí, aj keď to robíš ako nikto, ako nikto. Hohohó, teraz už viem to, hohohó, ako nikto. Tvoje meno vynesie ma strmým svahom hore ako vietor, tvoje meno, vypustím ho ako dušu nad naším mestom. Ja ťa chránim pred vetrom a ja ťa skrývam pred svetom ako svetlo a cítim smútok kozmonauta, čo sa dobre nepripútal, viem to, už viem to. Hohohó, teraz už viem to, hohohó, ja sa mám ako nikto, hohohó, už viem to, hohohó, som človek nikto.