Binance

Z celého srdca (Živé kvety)

Všetko, čo robím, robím stokrát lepšie ako ty! Všetko, čo robím, robím stokrát lepšie ako ty! Lebo to robím so stokrát väčšou láskou ako ty! Všetko, čo vravím, vravím stokrát lepšie ako ty! Všetko, čo spievam, spievam stokrát lepšie ako ty! Lebo to robím z celého srdca viac ako ty! Hoci vždy budem stokrát väčší lúzer ako ty, hoci vždy budem stokrát väčší lúzer ako ty, budem mať po smrti zem ľahkú viac ako ty! Aj tak som stokrát väčší bluesman ako ty, aj tak som stokrát väčší bluesman ako ty, aj keď sa netvárim otrocky vážne tak ako ty! A pritom trpím, trpím jak pes, viac ako ty! A pritom trpím ako ten pes, stokrát viac ako ty! Lebo sa živými očami dívam do tvojej slepoty!