Binance

Zlaté časy (Živé kvety)

Pamätáš si na ten dom Ktorý spadol do neba? Pamätáš si na ten strom? Chvel sa aj keď netreba Pamätáš si na hudbu? Hltali sme z plného hrdla Pamätáš si na labuť Čo ti dala za chleba krídla? Pamätáš? Spomínaš si? Pamätáš? Na tie časy? Pamätáš? Spomínaš si? Sú teraz! Sú teraz! Zlaté časy v nás! Pamätáš si na kvety ktoré rástli popri ceste? Pamätáš si nápisy „Nespúšťajte oči z trate!“? Pamätáš si súhvezdia? Oblaky aj obrov noci? Pamätáš čo ti povedia Keď si sám a bez pomoci? Pamätáš? Spomínaš si? Pamätáš? Na tie časy? Pamätáš? Spomínaš si? Sú teraz! Sú teraz! Zlaté časy v nás! Pamätáš si na triesku Čo uviazla pri srdci? Pamätáš si na lásku? Tá dodala pomoci Pamätáš si na ten vzduch Čo napĺňal šťastím pľúca? Pamätáš si na vodu Aká bola jasná, skvúca! Pamätáš? Spomínaš si? Pamätáš? Na tie časy? Pamätáš? Spomínaš si? Sú teraz! Sú teraz! Zlaté časy v nás!