Kdy, kde (The Swings)

Kdy, kde, prosím vás uvidět Vás mohu zas příjdu s rudou růží ať horko je či mráz Klep, klep, klepy klep vždycky se mi zrychlí tep když Vás náhle potkám nevím kam pohledět A den co den poznávám jen jak jsem bez vás nešťasten A to jak vím, zmizí jak dým, až vás políbím Kdy, kde, prosím vás budete mít pro mne čas Vždyť jsem hlavu ztratil a srdce s ní naráz A den co den poznávám jen, jak jsem bez vás nešťasten. A to jak vím, zmizí jak dým, až vás políbím. Kdy, kde, prosím vás, budete mít pro mne čas? Vždyť jsem hlavu ztratil a srdce s ní naráz. Kdy, kde, kdy, kde, kdy, kdykdekdy-kdykdekdy. Tak třeba zítra v pět u muzea.