Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Bo zbojník unesie (Arzén)

Bo zbojník unesie, čo nik neunesie, ale zazbíjať si musí dennodenne, nech si nezazbíja každý deň po horách, prestane mu voňať bučina zelená, nech si svoje rúčky denne neskrvaví, nemá potešenia, život ho nebaví. Ako sa narodí, od samej kolísky, netešia ho lyžky, netešia ho misky. Ovečky zanechá, hej, hej, opustí rodný dom, hej, hej, pôjde po slobode, hej, hej, zbojníckym chodníčkom, hej, hej, ovečky zanechá, hej, hej, opustí rodný dom, hej, hej, pôjde po slobode, hej, hej, zbojníckym chodníčkom, hej, hej!