Binance

Ešte raz (Arzén)

A A A E D E A Ešte raz, potom zas, povedz že mi moja milá kde spávaš A G A A G A A G A Ešte raz, potom zas, povedz že mi moja milá kde spávaš A G A Na peci, pri stĺpci, ako ti to moja milá nesvedčí. D G D A D G D A Dám si ešte raz, potom zas a zas D G D A D G D Dám si ešte raz, potom zas a E G E povedz že mi moja milá kde spávaš E G E povedz že mi moja milá kde spávaš E G E povedz že mi moja milá kde spávaš E G G As povedz že mi moja milá A G A A G A A G A Ešte raz, potom zas, povedz že mi moja milá kde spávaš A G A Na peci, pri stĺpci, ako ti to moja milá nesvedčí. D G D A D G D A Dám si ešte raz, potom zas a zas D G D A D G D Dám si ešte raz, potom zas a E G E povedz že mi moja milá kde spávaš E G E povedz že mi moja milá kde spávaš E G E povedz že mi moja milá kde spávaš E G G As povedz že mi moja milá D G D A D G D A Dám si ešte raz, potom zas a zas D G D A D G D Dám si ešte raz, potom zas a E G E povedz že mi moja milá kde spávaš E G E povedz že mi moja milá kde spávaš E G E povedz že mi moja milá kde spávaš E G G As A povedz že mi moja milá