Binance

V nedeľu nad ránom (Arzén)

Hm E A V nedeľu nad ránom s milú som spal Hm E A a o jej nemoci sa nenazdal E A E A |: a tu zrazu o pol noci upadla mi do nemoci Hm E F# Hm ach Bože, prebože čo robiť mám :| Povedz mi, má milá, čo ťa bolí pôjdem ti do Viedne pre doktori |: A mňa bolí hlava, ruce a mňa bolí moje srdce ach Bože, prebože čo robiť mám :| Keby ťa, má milá, sám Pán Boh vzal čo som ti sľuboval, to bych ti dal |: Dal by som ti truhlu spraviť, na dvanástich zvonoch zvoniť ach Bože, prebože čo robiť mám :|