Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Za rána, za rosy (Arzén)

Za rána, za rosy tráva sa rosí, čakal som na teba tri dlhé noci, tri noci spal sám v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. Tri noci spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej, to moje čakanie za tebou šlo, klopkalo na teba po celú noc. Ani som nezdriemol, ani nezaspal, bo teba jedinú, teba som čakal, bez teba aj mesiac túžbou pobledne, bez teba slniečko spoludnia vädne. Tri noci spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej, to moje čakanie za tebou šlo, klopkalo na teba po celú noc. Holubienka moja, má holubička, bolí ma srdienko, páli hlavička, holubienka moja, má holubička, holubienka moja, ratuj Janíčka. Nech moje čakanie sťa sivý holub prisadne na chvíľu ku tvojmu stolu, nech moje čakanie - hoci až k ránu - pod dlaňou, pod malou, nájde ochranu. Nech bude pri tebe celučkú noc, bo dlho za tebou strápené šlo, nech bude, nech bude po celú noc, bo dlho cez hory i doliny šlo, nech bude, nech bude po celú noc, bo dlho cez hory i doliny šlo.